Witryna Biblioteki Sejmowej Parlamentarzyści
Wybór bazy | Uwagi i komentarze | Pomoc | Zaloguj | Koniec sesji      
Wyszukiwanie przez indeksy | Wyszukiwanie przez słowa | Historia wyszukiwania | Opcje wyświetlania | Koszyk | English version
 
 
  Dodaj do koszyka  |  Inne bazy  |  Zapisz / Wyślij  

Hasło Wybierz format: Pełny Skrócony Baza w trakcie opracowania
Rekord 1 z 1 No Previous Record   No Next Record
 
Sys. no.   000000941
Nazwisko i imię   LinkMaleszewski Wiktor 1883-1941
Wyświetl    Fotografia 
  LinkSejm II RP. 4 kadencja (1935-1938) 
  -------------------
Sejm   Poseł IV kadencji 1935-38.
Komisje   Pracował w komisjach: admin.-samorządowej (1935-36), kontroli długów państwa, regulaminowej. W III 1936 wybrany do komisji specjalnych: do spraw samorządu stołecznego (zca przewodn.) i do rozważenia projektu ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do wydawania dekretów.
Lista   Mandat uzyskał w okręgu wyb. nr 46 (Wilno).
BIOGRAFIA   Ur. 16.08. lub 19.09.1883 w Michniewie na Litwie.
  Zm. prawdopodobnie w 07.1941 w Starej Wilejce.
Rodzina   Ojciec Władysław - ziemianin; matka Helena z domu Różańska; żona (poślubiona 1920) Wanda z domu Falkowska (1900-71) - komendantka chorągwi harcerskiej w Wilnie, żołnierz AK; syn Władysław Andrzej (ur. 1921) - lekarz.
Wykształcenie   Ukończył gimnazjum w Głuchowie (1903) i Wydz. Lekarski na uniwersytecie w Charkowie (1909 dyplom lekarza).
Działalność   Czł. studenckiej Korporacji Polskiej w Charkowie. Po ukończeniu studiów: 17 VI 1909 - 4 X 1911 lekarz ziemski w gub. jekaterynosławskiej, 12 X 1911 - 15 X 1912 w szpitalu wojsk. w Suwałkach (ordynator oddziału chirurgicznego), 16 X 1912 - 1 I 1913 młodszy lekarz 18. p. strzelców, 1 I - 1 IV 1913 ponownie w szpitalu wojsk. w Suwałkach (ordynator oddziału chirurgicznego), 19 lub 29 IV - 3 XII 1913 w szpitalu wojsk. w Kownie (ordynator oddziału chirurgicznego), 1 I - 15 VII 1914 ponownie w szpitalu wojsk. w Suwałkach (ordynator oddziału chirurgicznego).
  W czasie I wojny światowej 1914-18 kolejno kpt. i mjr lekarz w armii rosyjskiej: do 1 V 1916 w oddziale chirurgicznym przy 5. Dywizji Strzelców (zca dcy), 1 V - 20 X 1916 w szpitalu polowym przy 5. Dywizji Strzelców (ordynator oddziału chirurgicznego), 20 X 1916 - 6 II 1918 w oddziale chirurgicznym przy 5. Dywizji Strzelców (dca), w 1918 w niewoli niemieckiej w Mińsku Litewskim. W Polsce niepodległej kolejno lekarz w Wilnie i Suwałkach, ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, od 1919 mjr lekarz w WP, kolejno: 31 VII 1919 - 17 I 1920 dca szpitala polowego nr 16, 17 I 1920 - 25 X 1920 mjr i ppłk - szef sanitarny 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 25 X 1920 - 28 II 1921 zca szefa sanitarnego Dep. Obrony Krajowej Litwy Środkowej, 26 I 1922 zca komendanta szpitala wojsk. w Wilnie, 4 V 1922 przeniesiony do rez., ppłk ze starszeństwem od 1 VI 1919. W 1920-22 organizator klinik uniwersyteckich w Wilnie.
  Początkowo naczelny lekarz Kasy Chorych m. Wilna, od 1927 czł. Rady Miejskiej i ławnik Magistratu (kier. sekcji zdrowia i wydz. opieki społecznej, zca przewodn. Wojewódzkiego Komitetu ds. Bezrobocia) m. Wilna. Działacz BBWR, w 1930 przewodn. Komitetu Wyborczego BBWR na woj. wileńskie. Od IV 1932 do 18 IX 1939 prezydent m. Wilna, jego zasługą była rozbudowa sieci wodociągów, kanalizacja miasta, budowa tanich domków robotniczych i elektrowni, konserwacja zabytków. Po wybuchu II wojny światowej we IX 1939 przewodn. Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Pomocy Wojsku. Aresztowany przez NKWD 25 IX 1939 i uwięziony w Starej Wilejce, zmarł w trakcie ewakuacji więzienia. Według innej wersji wywieziony w głąb ZSRR, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie przebywał w więzieniu w Zrusku (nr D-1545/42).
Odznaczenia   Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
Bibliografia   Scriptor 1935-40, s. 183 (fot.), 303; Album-Skorowidz, 1936, s. 145 (fot.); Skład Sejmu 1935 (październik), s. 17; Skład i komisje Sejmu 1936, s. 19, 25, 26; Skład i komisje Sejmu 1937, s. 67, 73; Skorowidz Sejmu 1935-37, s. 79; Stenogramy Sejmu: 13 XII 1935 (5/20), 24 I 1936 (8/15), 7 II 1936 (9/8), 17 III 1936 (21/5), 24 III 1936 (23/4), 1 XII 1926 (29/13); Skorowidz Sejmu 1937-38, s. 73; Stenogramy Sejmu: 1-2 XII 1937 (60/11); "MP", 20 IX 1935, nr 216;
  CAW: akta personalne (nr 4063, fot.), akta Krzyża Walecznych (KW 74/M-623), akta Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (KKiMN 35-10491);
  PSB, t. XIX, 1974, s. 309-310 (oprac. A. Śnieżko); A. Ajnenkiel, Historia Sejmu, 1989; "Życie Warszawy", 6 VII 1990, nr 155; K. Świtalski, Diariusz 1919-35, 1992 (il.); Kto był kim, 1994, s. 357 (fot., oprac. A. Dudek); K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa, 1995, s. 628; Leksykon, 1995, s. 443; Posłowie na Sejm II Rzeczypospolitej, 2005, s. 56.

Informacja w serwisie Google Książki

No Previous Record   No Next Record


Koniec sesji - Opcje - Uwagi - Pomoc - Indeksy - Wyszukiwanie - Historia wyszukiwań - Ostatnie wyszukiwanie - Wybór bazy - Koszyk